ویژوال استودیو

مجموعه ای از بهترین ابزارها برای توسعه دهندگان

ویژوال استودیو در مک

ویژوال استودیو برای کامپیوتر و مک

برنامه های کاربردی برای آندروید، iOS، مک، ویندوز، وب و ابر را توسعه دهید.
ویژوال استودیو کد

Visual Studio Code

ویرایش کد، دوباره تعریف شده است! ویرایش و اشکال زدایی اپ ها در همه سیستم عامل ها
کار تیمی در ویژوال استودیو

Azure DevOps

 Visual Studio Team Services (VSTS) سابق!
ویؤوال استودیو اپ سنتر

Visual Studio App Center

همه چیز پیوسته – ساخت، تست، استقرار، مشارکت، تکرار

مقایسه ویرایش های ویژوال استودیو

در مورد امکانات و ابزارهای خاص هر ویرایش (Edition) چه میدانید؟